Eerste gesprek gratis

Van Wolde Advocatuur biedt kwalitatief goede en betaal­bare rechtshulp.

Het eerste gesprek is gratis en vrijblijvend. Als u uw zaak daarna toevertrouwt aan Van Wolde Advocatuur, dan wordt altijd gekeken of u voor gesubsidieerde rechts­bijstand in aanmerking komt. 

Als u een wat lager inkomen heeft, wordt voor u overheids­subsidie (een toevoeging) aangevraagd bij de Raad voor Rechtsbijstand. U betaalt dan slechts een eenmalige eigen bijdrage die afhankelijk is van de hoogte van uw inkomen en vermogen.

Mocht u niet voor overheids­subsidie in aanmerking komen, dan wordt in onderling overleg een schappelijk tarief berekend.

Van Wolde Advocatuur | postbus 585 | 9700 AN Groningen | T 06-47871212