Privacy

Op 25 mei 2018 is de AVG (Algemene verordening gegevensbescherming) in werking getreden. De AVG is Europese regelgeving waarin is bepaald hoe de privacy van burgers beschermd moet worden.


Vanzelfsprekend zal Van Wolde Advocatuur altijd zorgvuldig omgaan met uw gegevens, met of zonder AVG. Een advocaat heeft een speciale positie en is een door de wet beschermd vertrouwenspersoon. Mr. Enith van Wolde is gebonden aan de gedragsregels die gelden voor advocaten. Zij heeft beroepsgeheim en kan zich beroepen op het verschoningsrecht. Haar medewerkers hebben ook een geheimhoudingsplicht. Als cliƫnt kunt u dus absoluut rekenen op vertrouwelijkheid.

De AVG wil (in aanvulling hierop) graag dat wij uitleggen welke gegevens Van Wolde Advocatuur verzamelt, waarom we dat doen en hoe we hier mee omgaan. Deze informatie heeft Van Wolde Advocatuur opgenomen in het Privacystatement. Neemt u gerust contact met ons op als u hierover vragen heeft.

  
Privacystatement (17.6 KB)

Het privacystatement van Van Wolde Advocatuur kunt u hier downloaden of per mail/telefonisch bij ons opvragen.

Van Wolde Advocatuur | postbus 585 | 9700 AN Groningen | T 06-47871212