Enith van Wolde heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende hoofd- (en sub) rechtsgebieden geregistreerd:

1.   arbeidsrecht

2.   socialezekerheidsrecht (sociale voorzieningen, werknemersverzekeringen, volksverzekeringen)

Op grond van deze registratie is zij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied

Van Wolde Advocatuur | postbus 585 | 9700 AN Groningen | T 06-47871212